Hur man laddar upp bilder i Node.js med Multer

Hur man laddar upp bilder i Node.js med Multer

Det finns tre huvudsakliga sätt att hantera filuppladdningar i Node.js: att spara bilderna direkt på din server, spara bildens binära data eller base64-strängdata i din databas och använda Amazon Web Service (AWS) S3-hinkar för att spara och hantera dina bilder.Här får du lära dig hur du använder Multer, en Node.js-mellanvara, för att ladda upp och spara bilder direkt till din server i Node.js-applikationer i några få steg.

infoga textruta i google docs
MAKEUSE AV DAGENS VIDEO

Steg 1: Konfigurera utvecklingsmiljön